พาราเบน : สารกันเสียในเครื่องสำอางที่ต้องหลีกเลี่ยง!!!
  • 8 ตุลาคม 2018
  • 903
  • 0
  พาราเบนเป็นสารกันเสียที่ถูกนำมาใช้ในเครื่องสำอางโดยทั่วไป (ยกเว้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เคลมว่าเป็นธรรมชาติและออร์แกนิคที่ไม่ใช้พาราเบน) เพื่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศที่อาจเป็นสาเหตุให้ผลิตภัณฑ์เสียสภาพได้รวดเร็ว ในต่างประเท
อ่านต่อ