Beam's Secret ตั้งใจที่จะทำให้ "คนไทย" ไกลสิวอย่าง "ยั่งยืน"

ด้วยความที่เรามองเห็นว่า "สิว" เป็นปัญหาสุขภาพที่บั่นทอน "คุณภาพชีวิต" ของคนไทยที่ประสบปัญหานี้ ซึ่งเป็นปัญหาที่สะท้อนการศึกษาเรื่องสุขภาพพื้นฐานที่ล้มเหลว และกระทบไปยังปัญหาการพัฒนาในด้านอื่น ๆ เช่น ความมั่นใจและทักษะในการเข้าสังคมที่ลดลง ปัญหาการเงินส่วนบุคคลที่ต้องเสียไปกับการรักษาสิวที่ผิดวิธีโดยไม่จำเป็น ปัญหาผิวและสุขภาพที่เป็นลูกโซ่ต่อเนื่องมา ปัญหาการตัดโอกาสในการพัฒนาและให้โอกาสตัวเองในการพัฒนาชีวิต เพราะ รู้สึกด้อยค่าของผู้ที่เป็นสิว

เราจึงให้ความสำคัญกับ "การศึกษานอกระบบ" หรือ "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ในการเผยแพร่ความรู้นี้สู่คนไทยทั่วโลก ให้ได้เรียนรู้เรื่องสิว วิธีรักษาด้วยตัวเอง รวมไปถึงวิธีป้องกันไม่ให้เป็นสิวทุกรูปแบบ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของลูกหลาน และทุกคนในครอบครัว นักเรียนในโรงเรียน ได้ต่อไป

เราจึงมีโครงการ บริจาคหนังสือในซีรี่ย์ "สิวซีเคร็ต" ที่บีมเขียนไปสู่ห้องสมุดสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนไทย ได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่ปูพื้นฐานให้เขามีสุขภาพที่ดี ให้ไกลสิว ให้มีชีวิตที่มีคุณภาพต่อไปอย่างมั่นใจได้ด้วยตัวเอง

คุณครู นักเรียน บรรณารักษ์ที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับหนังสือ "อาหารเปลี่ยนสิว" หนังสือเล่มล่าสุดของบีมได้ที่ Line@ : @siwsecretshop นะคะ โดยมีโควต้าห้องสมุดละ 1 เล่มค่ะ โดยขอให้ช่วยกรอกฟอร์มนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดนะคะ

คลิกลิงค์เพื่อกรอกฟอร์มค่ะ >>> https://goo.gl/forms/baVCG7U3JU1JaYCR2

 

หรือกรอกที่นี่ได้เลยค่ะ