ประกาศเลื่อนการจัดส่งครีมกันแดด Priscilla เป็นวันที่ 5 มีนาคม 2561

เนื่องจากกระบวนการผลิตขั้นตอน Packaging Design ล่าช้ากว่ากำหนด
จึงทำให้รอบการจัดส่งได้เลื่อนออกไป 
ทางร้านต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าทุกๆท่านต่อไปค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
-ทีมงานBS-